Meditace

Meditovat začali ji staří mnichové v dávné historii lidstva, kdy se snažili poznat sebe sama, zocelit se a připravit se tak na nepřízeň budoucnosti. Dosáhli v tom velkého pokroku, ale stále je meditace něco, co normální člověk jen tak nepochopí. Většina z nás si představí, že u meditace jsou potřeba dlouhé hodiny sezení a to každého hned odradí. Není to tak zcela pravda, pouze mistři meditují pro nás neuvěřitelně dlouhou dobu.
Meditace slouží k poznání našeho nitra, vlastní podstaty bytí. Pozor, není to únik ze světa. Meditace anattá je nejznámější z buddhistických meditací. Dosahuje vrcholu rozjímání a pochopení neosobního charakteru těla.

Metodika meditace

Meditace není o rychlosti nebo síle, je to způsob uklidnění ducha a navázání harmonie vnějšího a vnitřního světa. Při meditaci byste si měli hlídat vlastní dech, který je klíčem k úspěšnému meditování. Nesledujte ho, spíše se s ním ztotožněte. Jako by se stal vaší součástí. A o to v meditaci jde. O ztotožnění. Mistři v meditaci se dokázali vcítit do duše člověka i zvířete, pro Vás je tu zatím lehčí úkol. Vcítit se do sebe sama. Meditace se nedá provozovat všude. Musíte si vytvořit klidné a příhodné podmínky, které vám pomohou ve vašich prvních meditačních krocích.

Prvním krokem k úspěšnému začátku meditace je zklidnění prostředí. Nesmí na vás působit žádné okolní vlivy, jež by vás mohly vyvést z koncentrace. Uklidněte svoji mysl. Právě teď se nachází ve stavu, kdy se třepotá a mihotá jako plamen svíčky ve větru. Smyslem meditace je uklidnit vaši mysl a vytěsnit z ní všechny nepříjemné podměty. Soustřeďte se a pokuste se plamen uklidnit, až by hořel jasným rovným plamenem.

Kolísavost v meditaci je způsobena emocemi a protichůdnými pocity, které zaplavují naše nitro, aniž bychom je dokázali potlačit. Plamen svíčky začne hořet klidně jenom tehdy, pokud zklidníte okolní vzduch. Meditace v tomto směru předčí všechno, o čem jste kdy slyšeli. Při soustředění začnete spatřovat svoji přirozenost, prostoupí vás nádherný pocit a vy pocítíte, jak se všechno kolem vás uklidňuje. Plamen svíčky se přestává komíhat… nalézáte svoji rovnováhu. Až ji naleznete zcela, venkovní podměty budou na vás působit stále méně a méně.

Meditace a její smysl

Smyslem meditace není protahovat ji co nejdéle. Meditace není o délce, ale o stavu, do jakého se díky ní dostanete. Pokud správně meditujete, měli byste se dostat do stavu mezi snem a realitou, bdělostí a přítomností. Vaše mysl při meditaci je upřena na jediný předmět, aby si dokázala vyvinout tzv. „jednobodovou mysl“. Meditačních technik je nespočet, ale asi nejznámější je mentální koncentrace, kdy se vaše mysl zformuje a zůstane viset nad jediným místem (pouze obrazně).

Meditace a duchovno jsou spolu jednotně spojeni. Umění meditovat nám pomáhá poznat toho druhého, nejenom z fyzické, ale i z duševní stránky, která je o hodně barvitější a důležitější než tělesná schránka. Meditace se ale spíše zaměřuje na osobu, která ji praktikuje. Pomáhá jí poznat sebe sama, stinné i kladné stránky a postupně je rozvíjet nebo naopak potlačit – naučit se je ovládat. Nezměrná trpělivost, potlačení bolesti, umění držet své nervy na uzdě – to jsou účinky správné meditace. Nic vás nevykolejí, zůstanete klidní, vaše mysl zůstane čistá, uvažování nedotknuté vnějšími vlivy.

Přidejte komentář