Památky

Čína je známá jako stát, kde se začaly psát počátky jedné z etap vývoje lidstva. Za tuto dobu vzniklo v Číně nepřeberné množství obdivovaných památek, které nelze za jednu dovolenou poznat všechny. Pokud Vás zajímají ty vůbec nejzajímavější a méně známé, přinášíme vám doporučení navštívit seznam TOP 5 památek v Číně.

Mapa památek Číny

 

  1. Náměstí Nebeského klidu
  2. Zakázané město
  3. Velká čínská zeď
  4. Terakotová armáda
  5. Chrám Šaolin

Náměstí Nebeského klidu – Tchien-an-men Kuang-čchang

Náměstí v centru hlavního města Peking, známé také jako náměstí Nebeského míru, je odděleno bránou Nebeského klidu od Zakázaného města. Zajímavostí je, že samotná rozloha tohoto největšího náměstí na světě je stejná, jako rozloha nejmenšího státu světa, Vatikánu. Náměstí není známé pouze svou rozlohou, ale také svým politicko-kulturním přínosem, jelikož je toto místo spojené s několika významnými událostmi. Nejen, že se stálo náměstí místem několika protestů, také je místem, kde byla například vyhlášena roku 1949 Čínská lidová republika.

Zakázané město – Ku Kung

Na stejném místě jako Náměstí Nebeského klidu, se nachází i Zakázané město, které původně sloužilo jako sídlo císařů. Město bylo velmi dobře střeženo, navíc bylo obehnáno 8 metrů vysokou zdí a 52 metrů širokým vodním příkopem. Ochrana města měla poukazovat na nedotknutelnost císařské rodiny. Dnes je město skrze bránu z náměstí volně přístupné pro veřejnost. Další zajímavosti Zakázaného města.

Velká čínská zeď – Chang-čcheng

Historické opevnění, které je dlouhé 8 851 km, patří k nejznámějším památkám Číny, avšak její historická hodnota a majestátnost je důvodem, proč by měla být na seznamu památek, které musíte při cestování do Číny navštívit. Stavba, která je nyní památkou UNESCO, započala již v 5. století před naším letopočtem. Současnou podobu získala až v 17. století. Více zajímavostí o Velké čínské zdi.

Terakotová armáda – Ping-ma-jung

První císař, kterému se podařilo sjednotit Čínu, je pohřben spolu s 8 000 vojáky z pálené hlíny. Komplex císařovy hrobky se nachází nedaleko od města Si-an. Kromě samotného císaře a hliněných vojáků, jsou také v hrobce pohřbeni stavitelé této hrobky a také dalších 500 lidí, kteří mají císaře provázet v posmrtném životě. Kromě vojáků je v hrobce znázorněn i chov koní a další. Přečtěte si více informací o Terakotové armádě.

Chrám Šaolin – Šao-lin s’

Tento buddhistický chrám v úpatí hory Sung-šan, byl založen v 5. století a původním významem byla výuka bojových umění pro ochranu buddhistických mnichů. Jeho funkce je dodnes využívána a je stále místem, kde se rodí mistři bojového umění. Skupina mnichů z tohoto kláštera v současnosti ukazuje svoje umění divákům po celém světě. Historii chrámu a bojových umění naleznete v článku o klášteru Šaolin.

Přidejte komentář