Chrám nebes

Největším areálem zeleně v Pekingu je park Tchien-tchan (Tiantan), zvaný zjednodušeně „park Chrámu nebes“. Nachází se zde unikátní soubor překrásných historických staveb z 15. století.

Zlatým hřebem mezi nimi je třístupňová kruhově symetrická stavba se střechami z modře glazovaných tašek – chrám Úrody a hojnosti, v němž se dřívější čínští vladaři modlili za bohatou sklizeň. Tento objekt představuje skutečný vrchol čínské architektury, techniky a umění. Ve spojích není použit ani jeden hřebík, a přesto svatyně svou pozlacenou špicí dosahuje úctyhodné výšky 37,5m. V roce 1889 byl chrám zasažen bleskem a téměř úplně vyhořel. Zanedlouho však byl podle původních plánů opět obnoven.

Za císařské říše sem vždy v prvním měsíci lunárního roku ve slavnostním procesí přinášeli panovníka, aby na tomto posvátném místě prosil o milosrdenství nebes. Význam chrámu lze dobře rozeznat v jeho přízemí: čtyři mohutné nosné sloupy směřující do čtyř hlavních světových stran představují roční období. V kruhu se dále nachází dvakrát dvanáct menších sloupů, což mají být jednak měsíce roku a jednak také časové jednotky dne. Všech 28 dřevěných pilířů dohromady pak symbolizuje nebeská souhvězdí.

Vstup do interiéru chrámu je sice v současné době pro turisty uzavřen, nahlédnout se sem však dá i zvenčí. Dalšími zajímavostmi parku jsou Kruhový oltář a Stěna ozvěn, kde si lze dopřát skutečně okouzlující akustický zážitek i bez použití moderní technologie.

Přidejte komentář

Komentáře

  1. Václav Jandečka |

    dělají se tady dobré referáty