Tři soutěsky

Největší vodní elektrárna na světe

Přehrada Tři soutěsky na Jang-c’-ťiang, neboli na Modré řece, je největší vodní elektrárnou na světěa svými 32 generátory je schopna vyrobit elektřinu až pro 1/10 spotřeby elektrické energie v Číně. Pro zajímavost, výkon elektrárny můžeme přirovnat k našim devíti Temelínům nebo padesáti Orlickým přehradám. Nesmíme opomenout ani její ohromnou rozlohu. Rozlohou ji lze přirovnat k našim nejmenším krajům. O udržení takového množství vody se stará 185 metrů vysoká přehradní hráz. Dále se dozvíte i dalších zajímavostech a historických událostech, které jsou spojeny se stavbou této přehrady.

Historie stavby

Stavbě, která započala již roku 1919, muselo ustoupit 1,3 milionů lidí. Finální projekt byl však schválen až o mnoho let později a to až v 90. letech minulého století, 14. prosince 1994 mohla započít stavba neuvěřitelných rozměrů. Stavba byla dokončena o několik let později a to až roku 2005, kdy později započalo koncové napouštění přehrady. Doba napouštění se předpokládala na 4 roky a přehrada tedy měla být napuštěna roku 2009. Dokončení stavby však nabralo zpoždění a přehrada byla plně napuštěna a připravena až roku 2012. Poslední částí stavby, kterou je lodní výtah, se plánuje dokončit rokem 2014.

Co vodu udrží?

Co udrží 27 milionů metrů čtverečních vody? Stejně jako ostatní přehrady, je i tato přehrada postavena z betonu a z oceli. Konkrétně 463 000 tun oceli, což by stačilo na výstavbu 63 Eiffelových věží.

Dopady

Dopad této stavby je obrovský. Hlavní výhodou a zásahem do životního prostředí je fakt, že byla snížena produkce oxidu uhličitého, který je pro naší atmosféru v dnešní době velmi nebezpečný. Otázkou však zůstává celková bezpečnost této stavby. Následky, které by zapříčinilo protrhnutí hráze by byly fatální.

Přidejte komentář